CENÍK

Smluvně máme navázán vztah s následujícími pojišťovnami:

  • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
  • VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • ZPMV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)


Ceník placených výkonů psychiatrické ambulance:

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořízování kopií, cena za každou započatou půlhodinu

350 Kč

Pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace - cena za stránku

2 Kč

Jednorázové vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

800 Kč

Vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla - pacienti naší ambulance

250 Kč

Jednorázové vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz

800 Kč

Vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti (zbrojní průkaz) - pacienti naší ambulance

250 Kč

Zpráva pro komerční pojišťovny (pokud není cena stanovena přímo pojišťovnou)

150 Kč

Zpráva sloužící jako podklad k žádosti o omezení svéprávnosti na vyžádání rodinných příslušníků

250 Kč

Potvrzení o léčbě vydané na žádost pacienta

300 Kč

Výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby

200 Kč

Lékařská zpráva k žádosti o umístění do domova důchodců

200 Kč

                   Odeslání receptu poštou                                                                                                                                  30 Kč