O NÁS

Lékařka:

MUDr. Hana Laštovicová

Fakulta všeobecného lékařství LF UK v Hradci Králové 1991-1998

I. atestace z psychiatrie 2001

Výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii v institutu Epoché 1998-2002

Studium na psychoterapeutické fakultě 1999-2003

Specializovaná způsobilost v psychiatrii 2010

Atestace v oboru dětská a dorostová psychiatrie 11.6.2019

Výcvik v systemické psychoterapii "Umění terapie" 2014-2019


 Zdravotní sestra:

 DiS. Dita Šimková