KRIZOVÉ KONTAKTY PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Krizové centrum RIAPS

 www.csspraha.cz

adresa:  Chelčického 39, Žižkov, 130 00 Praha3

telefon:  222 586 768 (od 8:00 do 16:00)        -      Hradí volající dle svého tarifu
               222 582 151 (od 16:00 do 8:00)

e-mail: riaps@csspraha.cz                        


NON STOP telefonická krizová pomoc

telefon: 222 580 697 (NONSTOP)        -    Hradí volající dle svého tarifu pro spojení s "pevnou linkou"

provozní doba (mimo pátek a neděle):    po, čt, so: 15:00 - 21:00

                                                                         út, st:  9:00 - 21:00

chat: www.chat-pomoc.cz


Centrum krizové intervence

www.bohnice.cz 

adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8

telefon:  284 016 666 (NONSTOP)        -     Hradí volající dle svého tarifu 


Linka důvěry STŘED    

www.stred.info 

adresa: Mládežnická 225, 674 01 Třebíč

telefon: 568 443 311, 775 223 311  (denně od 9:00 do 21:00)    -   Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: linkaduvery@stred.info (odpověď do 48 hodin)

chat: www.elinka.iporadna.cz/ld-stred


Linka psychopomoci České asociace pro psychické zdraví

www.capz.cz

adresa: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

telefon: 224 214 214, 777 783 146 (pondělí - pátek od 9:00 do 21:00)   -  Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: psychopomoc@capz.cz


Linka důvěry - Diakonie

www.soscentrum.cz

telefon: 222 514 040, 777 734 173  (pondělí - pátek od 9:00 do 21:00)   -   Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: linka.duvery@diakonie.cz


Linka důvěry - Blansko

telefon: 516 410 668, 737 234 078 (NONSTOP)   -  Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: soslinka.blansko@charita.cz


Linka důvěry - Ústí nad Orlicí

telefon: 465 524 252 (NONSTOP)   -   Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: napis@linkaduveryuo.cz

skype: linka.duvery.uo (od 9:00 do 21:00)


Krizové centrum v Jihlavě

www.pestalozzi.cz 

telefon: 567 155 028  -  Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: kcji@pestalozzi.cz

  • krizová intervence (ambulantně)
  • zprostředkování odborných konzultací s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem, apod.)
  • doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele (Policie, soud, Městský úřad, apod.)

Linka psychopomoci

telefon: 224 214 214, 777 783 146 (po - pá:  9.00 - 21.00)   -   Hradí volající dle svého tarifu

e-mail: psychopomoc@capz.cz


KRIZOVÉ KONTAKTY PRO DĚTI

Linka bezpečí pro děti, mládež a studující do 26 let

www.linkabezpeci.cz 

telefon: 116 111 (NONSTOP)  -  zdarma (i bez kreditu) 

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 


Linka důvěry - Dětské krizové centrum pro děti, rodiče, příbuzné, odborníky - problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí

www.ditekrize.cz 

telefon: 241 484 149, 777 715 215 (NONSTOP)  -  dle tarifů operátora 

e-mail: problem@ditekrize.cz 


Rodičovská linka - pro rodiče, další rodinné příslušníky, pedagogy

www.rodicovskalinka.cz 

telefon: 840 111 234, 606 021 021 (po - čt: 13:00 - 19:00, pá: 9:00 - 15:00)  -  dle tarifů operátora 

e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz 


Linka pro rodinu a školu  

  • pro podporu rodiny (rodičovské i mezigenerační konflikty)
  • při rozchodu rodičů (spory o děti, rodičovské únosy)
  • při potížích ve škole (výchovné problémy, šikana)
  • v okamžiku (hrozícího) útěku nebo únosu dítěte

telefon: 116 000 (NONSTOP)  - zdarma

e-mail: 116000@linkaztracenedite.cz

chat na telefonu: 116 000, od 15:00 do 18:00


KRIZOVÝ KONTAKT PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Linka DONA - Bílý kruh bezpečí

www.donalinka.cz 

telefon: 251 511 313  (NONSTOP)    -   zdarma


KRIZOVÉ KONTAKTY - SENIOŘI

Krizová linka - Senior telefon - pro seniory a lidi o seniory pečující

www.zivot90.cz 

telefon: 800 157 157  (NONSTOP)     -   zdarma

e-mail: seniortelefon@zivot90.cz


Zlatá linka seniorů - pro seniory a lidi o seniory pečující

www.elpida.cz 

telefon: 800 200 007, denně 8.00 - 20.00   -   zdarma

e-mail: linkasenioru@elpida.cz  (odpověď do 3 dnů)